Van de (nieuwe) Voorzitter

2017 is alweer bijna voorbij, de laatste trainingen zijn gaande deze week en de laatste wedstrijd van de zwemmers is afgelopen weekend geweest. De Waterpolo heeft nog een mooie afsluiting in het vizier aanstaande vrijdagavond waar, zowel de jeugd als de heren nog een wedstrijd voor de boeg hebben. Wij zullen proberen met enkele bestuursleden ook aanwezig te zijn.

Bestuursleden…. Het is helaas sommige mensen ontgaan dat er 29 November een Bijzondere Algemene Ledenvergadering is gehouden in het zwembad. Ons vorig bestuur had aangegeven om te moeten stoppen vanwege privé omstandigheden en dat het bestaan van “de Duck” mogelijk kon beëindigen wanneer er geen nieuw bestuur gevormd kon worden. Gelukkig zijn er aanmeldingen geweest van zowel de polo- als de zwemafdeling dat er 29 November een nieuw bestuur voorgesteld kon worden en na stemming ook aangenomen kon worden. Met 7 nieuwe bestuursleden en de voorzitters van de zwemcommissie en polocommissie zullen wij met frisse moed onze vereniging strijdbaar houden! De namen vind je op de site en voor vragen sta ik altijd open! IK wil gaarne de vorige bestuursleden bedanken voor hun tijd en inzet wat belangeloos aan de vereniging werd toebedeeld!

Het eerste obstakel is voor het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) om onze draai te vinden in het hele proces. Vanwege de feestdagen gaan we in Januari pas voor het eerst met het gehele bestuur om de tafel maar er zijn altijd wel wat puntjes die meteen de aandacht vragen, bijvoorbeeld het contact met het zwembad en de gemeente Brielle. Maar ook de financiën….. Uit ons eerste overzicht blijkt dat er nog veel contributie openstaat. Er kan bij iedereen wel eens wat fout gaan of tussendoor schieten. Daarom wil ik een ieder verzoeken om jullie eigen administratie erop na te gaan en bij vragen contact op te nemen met onze nieuwe penningmeester Adrie v/d Linden. Volgend jaar is het nog steeds mogelijk om in termijnen te betalen maar we zullen er wat strakker op gaan zitten. Helaas zijn er ook wat afmeldingen van leden en zullen we dit jaar ook aandacht gaan geven aan ledenwerfing. Zaterdag 24 Februari vind er een open dag plaats in de DukdalfBres. Hier kunnen we met een kleine delegatie alvast een start maken!

Rest mij nu om een ieder hele fijne feestdagen te wensen en een voorspoedig sportief 2018!!

Met vriendelijke groet, Fred Niks (Voorzitter)