Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen onze vereniging. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dus hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Behalve als er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden. Als vereniging hebben we een interne vertrouwenspersoon, dit werkt laagdrempelig en dit zorgt voor een persoon die onze vereniging kent. De vertrouwenspersoon stelt zich onpartijdig op en voorziet de aanvrager van advies.

De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk oprecht en gezaghebbend persoon die het vertrouwen geniet van de bij de organisatie betrokken personen en is thuis in de cultuur van de vrijwilligersorganisatie.

De vertrouwenspersoon binnen onze Zv De Duck is:

Mw. E. Vizée

Zij is te bereiken via de telefoon of via mail:  06-18737512     vertrouwenspersoon@deduck.nl