Ledenadministratie

Ledenadministratie de Duck
Dhr. W. Oranje
Verdistraat 3
3223 TM  Hellevoetsluis
ledenadm@deduck.nl

Binnen het bestuur is afgesproken dat de taak van de ledenadministratie wordt uitgebreid met het rechtstreeks aanmelden van nieuwe leden, het muteren van uw persoonlijke gegevens en het afmelden van uw lidmaatschap.

Aanmelden:

De trainers beschikken over aanmeldingsformulieren. U kunt dit formulier ook downloaden (klik hier). Vul de datum van de eerste training in en achtereenvolgens uw naam enz. en onderteken het formulier.  Lever uw formulier in bij de trainers of stuur dit rechtstreeks aan de ledenadministratie. (ledenadm@deduck.nl)

Muteren:

Bij voorkeur per e-mail en anders per brief rechtstreeks aan de ledenadministratie.

  • Adres wijziging
  • Wijziging aantal trainingen per week
  • Een overstap naar een andere zwemdiscipline bv van zwemmen naar polo
  • Stoppen met de startvergunning
  • Overstappen naar een andere bij de KNZB aangesloten zwemvereniging.
  • Enz

Afmelden:

Bij voorkeur per brief (rechtstreeks) aan de ledenadministratie en vermeldt:

  • De naam van het betreffende lid samen met het lidnummer.
  • De ingangsdatum van uw afmelding, houdt u daarbij wel rekening met een opzegtermijn van één contributiemaand.
  • Vermeld u vrijblijvend de reden van uw afmelding.

Note :  De KNZB berekent de KNZB bijdragen voor het aantal leden dat ingeschreven staat per 1 januari !
Mocht u  na deze datum uw lidmaatschap willen beëindigen, dan blijft u echter verplicht de bijdrage te voldoen voor dat jaar.
Dat geldt ook voor leden met een startvergunning.
Restitutie voor de KNZB bijdragen is daarom niet mogelijk.

( zie ook Huishoudelijk reglement  (artikel 2.08))

Op al uw persoonlijke gegevens is het wettelijke privacy reglement van toepassing

W. Oranje  (ledenadm@deduck.nl)